Anciënniteit 

Wat is Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al talloze jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw ondernemingnieuwe energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarop? Bent u in staat dit mee te nemen naar een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn kersverse werknemer?

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u hierna te maken met het opzeggingstermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de organisatie, de instelling,…

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel naar een kersverse beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden ontwikkeld in Amerika En dan kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenOndertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeemAls je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het dienstbeëindiging, Het spotten van willen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming failliet gaat en dat de personeelslid of talloze weeknemers zonder werk komen te zittenOok bezuinigingen horen bij ditook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Kersverse eenheidsstatuut

 

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Collectief ontslag

30 werknemers van een onderneming waar dat kalenderjaar op zijn minst 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een bedrijf waar tenminste 100 en maximaal 300 mensen in een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

Het procesverloop

Verwerk van het dienstbeëindiging

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde ouderdom bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bevat van een voltijdse personeelslid In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet bereikbaar moet zijn voor de markt.

Ucare

http://www.ucareoutplacement.be/opzegtermijn/