De beste hulp voor kinderen met leerproblemen

Kinderen met leerproblemen hebben soms een beetje hulp van buitenaf nodig. Is dat het geval bij uw kind? De professionals van Trivers helpen uw kind graag. Zij bieden kinderen met leerproblemen de beste zorg. Hiervoor wordt er bekeken wat de oorzaak is van de leerproblemen bij uw kind. Daarna krijgt uw kind (tussen de leeftijd van 6 en 18 jaar) de beste hulp die er mogelijk is. Deze hulp wordt geboden door ervaren professionals, die staan ingeschreven in een register voor leerprobleemhulpverleners. Zo krijgen kinderen met leerproblemen betrouwbare zorg.

Persoonlijke hulp op de meest effectieve manier

Bij Trivers staat een persoonlijke behandeling centraal. Ieder kind met leerproblemen is natuurlijk anders, en men wilt alle kinderen zo goed mogelijk kunnen helpen. Daarom is de aanpak van Trivers altijd persoonlijk. Professionele hulp is namelijk heel belangrijk voor kinderen met leerproblemen. Een onderdeel hiervan is betrouwbare zorg, en daarom zijn alle experts goed opgeleid. Om een effectieve behandeling te waarborgen, krijgt uw kind vooraf een screening, om te kijken waar de problemen liggen en hoe deze opgelost moeten worden. Op deze manier zullen de schoolprestaties van uw kind snel verbeteren.

Ontvang meer informatie

Heeft uw kind leerproblemen, of spelen er gedragsproblemen bij uw kind? Maak dan een afspraak met een specialist van Trivers, zodat hij of zij kan bekijken hoe uw kind het best geholpen kan worden. Het instituut is er overigens niet alleen voor kinderen met leerproblemen en gedragsproblemen. Ook u als ouder kan hulp krijgen om te leren omgaan met de problemen van uw kind. Wilt u meer weten over de effectieve aanpak van Trivers? Stel uw vragen dan aan de specialist. U krijgt dan ook meer informatie over de behandeling en de kosten ervan.

https://trivers.nl/