In de moderne wereld wordt de groei van de technologie steeds groter. Er komen steeds meer gekke uitvindingen waarvan we ons vijftig jaar geleden het bestaan niet konden voorstellen. Sommige mensen beweren dan ook dat robots de wereld over gaan nemen. Nou wil ik niet meteen suggereren dat dat gaat gebeuren, maar dat de wereld […]

Onder verkeersveiligheid verstaan we de veiligheid in het werkverkeer. Het is een onvrijwillig gelopen risico. Er bestaan twee vormen van verkeersveiligheid. De subjectieve verkeersveiligheid wat de perceptie van verkeersveiligheid is. Het gaat hier om de persoonlijke mening over verkeersveiligheid. Het is moeilijk te kwantificeren, omdat het hier gaat om het gevoel van een persoon en […]