Winkeltrefpunt
Image default
Zakelijk

voorbeeld betalingsherinnering

voorbeeld betalingsherinnering

Je hebt een voorbeeld betalingsherinnering. Uw openstaande facturen worden niet voldaan en dan moet u wel. Het versturenvan een herinnering is vaak een laatste mogelijkheid. Wel bestaat de optie dat uw klant niet meer terugkomt. De ingebrekestelling zal daarom niet agressief van toon moeten zijn. De sommatie moet uw schuldenaar laten betalen maar niet verjagen. Het moet uw degene die moet betalen duidelijk zijn dat hij nu toch echt moet gaan voldoen. Bill heeft een prima voorbeeldbrief betalingsherinnering in de Nederlandse taal voor u. Een pre incasso laten versturen naar uw degene die moet betalen is ook een optie.

De wettelijke bepalingen waar een voorbeeld betalingsherinnering aan moet voldoen.

De laatste laatste herinnering moet bij consumenten aan voorwaarden voldoen. Aan een tweetal voorwaarden moet voldaan worden. Zo moet de betalingstermijn minimaal 14 dagen bedragen. Als er niet betaald wordt, worden incassokosten in rekening gebracht, deze moeten precies vermeld worden. Onze voorbeeld betalingsherinnering is hiervoor een goede leidraad. Ook voor het innen van contributies is de voorbeeldbrief geschikt. Bij consumenten moet je verplicht een laatste aanmaning verzenden. Voor zakelijke schuldenaren ligt het allemaal anders. Bij het overschrijven van de uiterste betaaldatum is men direct kosten verschuldigd.

Kosten of geen kosten

De voorbeeld betalingsherinnering is zonder kosten, maar deze mogen wel berekend worden. Deze administratiekosten kunnen echter in het minnelijke incassotraject niet mee gevorderd worden. De wet incassokosten verbiedt dit. De totale kosten mogen niet boven het maximum uitkomen. Het is niet nodig een betalingsherinnering te sturen alvorens een incassobureau in te schakelen. Hebt u nog geen aanmaning de deur uit gedaan. In dat geval neemt Bill die taak op zich. U dient uw incasso opdracht gratis bij Bill in. Op de site maakt u een account aan en dient u de incass opdracht zelf in.

http://www.billincasso.nl