Winkeltrefpunt
Image default
Onderwijs

Uitdagende en doeltreffende leermiddelen voor groep 5

Jonge kinderen iets laten bijleren kan vaak een uitdaging zijn. Hiervoor doet u het liefst beroep op leermiddelen die spelenderwijs kennis en vaardigheden overbrengen aan een kind, bijvoorbeeld uit groep 5. Doe daarvoor beroep op de leermiddelen die Educatieve Uitgeverij Kinheim aanbiedt. Op vlak van taal, rekenen, wereldoriëntatie, lezen en creatieve vaardigheden hebben zij een groot aanbod aan leermiddelen. Met behulp hiervan leren de kinderen kennis en vaardigheden op een leuke en uitdagende manier. De beste kwaliteiten van leerlingen uit groep 5 worden met behulp van deze leermiddelen opgezocht en uitgebreid.

Bouw een mooi leertraject uit

Met een persoonlijk leertraject voor de kinderen zorgt u ervoor dat het kind ontwikkelt op het gewenste tempo. Daarnaast speelt u ook in op de sterktes en zwaktes van het kind. Met de leermiddelen voor groep 5 van Educatieve Uitgeverij Kinheim is dat zeker geen probleem, aangezien het lesmateriaal hierop is aangepast. Daarom dat zij zich niet alleen limiteren tot de gekende lesboeken, maar ook steeds meer inzetten op digitale materialen. Dit blijkt kinderen vaak extra te motiveren. Daardoor hebben zij een meer open houding naar de leerstof, wat ervoor zorgt dat deze makkelijker en sneller wordt opgenomen.

Bouw op jaren ervaring

Educatieve Uitgeverij Kinheim bestaat al meer dan zeventig jaar en is daarom ook een gekende naam geworden in de educatieve sector. Zowel Belgische als Nederlands basisscholen en RT-praktijken richten zicht tot deze betrouwbare partner op vlak van lesmaterialen. Met lesmaterialen voor groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 hebben zij een beeld over het gehele leerproces van jonge kinderen. Op basis van die inzichten weten zij dan ook een keurig leertraject uit te stippelen waarbij dat de leerlingen voldoende tijd krijgen om de steeds complexere leerstof te verwerken. Met extra materialen voor de leerlingen die het iets moeilijker hebben, biedt u voor elke soort leerling wel een geschikt lesmateriaal aan. Vertrouw daarom op de uitgebreide expertise van Educatieve Uitgeverij Kinheim.

https://www.kinheim.com/