Winkeltrefpunt
Image default
Dienstverlening

Het proces van afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde installatie, die als hoofddoel heeft het water van een bevolking of een industriële sector op te vangen, het te zuiveren van verontreinigende stoffen en het vervolgens terug te voeren in de waterkringloop, hetzij door afvoer naar zee, hetzij door direct hergebruik.

Tot de verschillende stoffen die moeten worden verwijderd, behoren residuen, oliën, zand en verschillende bezinkbare vaste stoffen, bestaande uit o.a. nitraten, ammoniak en fosfaten.

Soorten afvalwaterzuivering

Fysieke behandelingen
Dit zijn de methoden waarbij een fysische scheiding, meestal van vaste stoffen, wordt toegepast. Deze methoden zijn gewoonlijk afhankelijk van de fysische eigenschappen van de verontreinigingen, zoals viscositeit, deeltjesgrootte, drijfvermogen, enz. Hiertoe behoren zeven, precipitatie, scheiding en filtratie van vaste stoffen.

Chemische behandelingen
Dit zijn methoden die afhankelijk zijn van de chemische eigenschappen van de verontreiniging of het reagens dat in het water is opgenomen. Wij kunnen de nadruk leggen op de verwijdering van ijzer en zuurstof, de verwijdering van fosfaten en nitraten, coagulatie, elektrochemische processen, oxidatie, ionische uitwisseling, enz.

Biologische behandelingen
In deze fase van de afvalwaterzuivering worden biologische processen gebruikt, zodat het doel is colloïdale verontreinigingen te elimineren.

Dit zijn micro-organismen die inwerken op zwevende stoffen en deze omzetten in bezinkbare vaste stoffen. Het kan gaan om aërobe of anaërobe processen, zoals actief slib, druppelvorming, anaërobe gisting of beluchten lagunes.

 

Belangrijkste fasen in de afvalwaterzuivering

Voorbehandeling
Dit is het voorstadium van de zuiverende behandeling. Dit proces regelt en meet het debiet van het afvalwater dat de installatie binnenkomt. In deze stap worden de grotere vaste stoffen, zand en vet, die zich in het water bevinden, verwijderd. Deze verbindingen worden verwijderd door filtratie.

Primaire behandeling
De functie van deze eerste fase is het verwijderen van zwevende deeltjes, hetgeen gebeurt door middel van een proces van sedimentatie door zwaartekracht of door precipitatie, bijgestaan of door toevoeging van chemische stoffen. De vaste stoffen worden verwijderd door ze te zeven op basis van de deeltjesgrootte.

Secundaire behandeling
In dit stadium vinden we aërobe en anaërobe processen. De aërobe processen vinden plaats in aanwezigheid van zuurstof, die via borrelen in opslagtanks wordt gebracht.

Anaërobe processen vinden plaats in afwezigheid van zuurstof. In deze processen vinden fermentatie reacties van organisch materiaal plaats.

Tertiaire behandeling
In deze laatste fase van de behandeling worden processen uitgevoerd om ziekteverwekkers, zoals bacteriën van fecale oorsprong, te elimineren, waardoor de kwaliteitsnormen worden verhoogd die nodig zijn voor de terugkeer in de waterkringloop, door lozing in zee, rivieren, meren, aanvulling van watervoerende lagen, reservoirs en andere watersystemen.